Публічний договір (оферта) 

Остання актуалізація: 22.04.2024

Реєструючись на веб-сторінці https://traveltree.app/, ви приймаєте умови та положення цієї Угоди. Якщо ви не погоджуєтесь з усіма умовами та положеннями цієї Угоди, не використовуйте послуги, що надаються Travel Tree.

Ви підтверджуєте, що маєте повноваження діяти від імені будь-якої юридичної особи, для якої ви використовуєте Послуги.

Ця Угода укладається в день створення облікового запису на веб-сторінці https://traveltree.app/ між кінцевим користувачем послуг, що надаються на цій веб-сторінці (надалі іменується “Користувач”), та Travel Tree (юридична назва ФОП Лемішчак, зареєстрована за адресою: вул. Василенка, 8б, кв. 52, м. Київ, Україна) (надалі іменується “Компанія”). Компанія та Користувач спільно іменуються “Сторони”, а окремо – “Сторона”.

Користувач бажає отримати доступ до Послуг SaaS від Компанії, що Компанія погоджується надати відповідно до умов цієї Угоди.

1. Послуги

1.1. Завдання: Компанія погоджується надати веб-застосунок Travel Tree (надалі іменований “Платформа”) як SaaS (Програмне забезпечення як послуга) з функціями та додатками, описаними на веб-сторінці https://traveltree.app/start, а також забезпечити обслуговування та підтримку.

1.2. Зміни до Платформи: Компанія може на свій власний розсуд вносити будь-які зміни до будь-якої Платформи, які вона вважає необхідними чи корисними для:

1.2.1. Підтримки або покращення – якості чи постачання продуктів або послуг Компанії своїм клієнтам – конкурентної сили або ринку продуктів чи послуг Компанії – ефективності витрат або продуктивності такої Платформи

1.2.2. Дотримання чинного законодавства.

 

2. Доступ до платформи та авторизовані користувачі

2.1. Адміністративні користувачі: Під час налаштування та встановлення Платформи Користувач визначить ім’я адміністративного користувача та пароль для свого облікового запису в Компанії. Компанія залишає за собою право відхиляти реєстрацію або скасовувати імена користувачів і паролі або видаляти облікові записи на власний розсуд.

2.2. Авторизовані користувачі: Користувачі можуть дозволити кількості працівників та/або незалежних підрядників, вказаній у обраному Ціновому пакеті, використовувати відповідну Платформу від імені Користувача як “Користувачі Користувача”. Підписки авторизованих користувачів призначені для конкретних авторизованих користувачів і не можуть використовуватись більше ніж одним авторизованим користувачем, але їх можна переназначати для нових авторизованих користувачів.

2.3. Умови використання для авторизованих користувачів:

2.3.1. Кожен авторизований користувач погодиться дотримуватися умов угоди про використання для кінцевих користувачів Компанії, яку вона може приймати з часом.

2.3.2. Користувач негайно повідомить Компанію про будь-яке порушення будь-яких з вищезазначених умов будь-яким авторизованим користувачем після того, як дізнається про таке порушення.

2.3.3. Користувач несе відповідальність за:

  • Усі випадки використання будь-якого облікового запису, до якого Користувач має доступ, незалежно від того, чи Користувач схвалював конкретне використання чи користувача, а також незалежно від обізнаності Користувача про таке використання.
  • Забезпечення безпеки облікового запису Компанії, паролів (включно з адміністративними та користувацькими паролями) та файлів.

2.3.4. Компанія не несе відповідальності за будь-яку втрату інформації через будь-яку необачну дію, таку як втрата паролю користувачем.

 

3. Конфіденційність

3.1. Уся конфіденційна інформація, яку Компанія отримує від Користувача у зв’язку з наданням вищезазначених послуг, зберігатиметься Компанією у повній довірі. Компанія ніколи не використовуватиме жодну конфіденційну інформацію, отриману в ході виконання цього договору про надання послуг, безпосередньо чи опосередковано, для власної вигоди або розголошення чи повідомлення такої інформації будь-яким чином.

 

4. Права власності

4.1. Володіння:

4.1.1. Компанія залишає за собою всі права власності та зацікавленості.

4.1.2. Компанія володіє та зберігає за собою всі права, права власності та зацікавленість у:

  • Будь-якому програмному забезпеченні послуг, додатках, винаходах чи іншій технології, розробленій у зв’язку з Послугами;
  • Всій інтелектуальній власності та виключних правах, пов’язаних з будь-якими з вищезазначених послуг за підпискою.

4.1.3. Інтелектуальна власність: Компанія зберігає за собою всі послуги за підпискою, включно з усією документацією, модифікаціями, покращеннями, оновленнями, похідними творами та всіма іншими правами інтелектуальної власності, пов’язаними з Послугами, включно з назвою, логотипами та торговими марками Компанії, відтвореними через Послугу.

4.2. Дані користувача:

4.2.1. Користувач цим надає Компанії невиключну, передавану, субліцензовану, всесвітню та без роялті ліцензію на використання та іншу експлуатацію Даних користувача для надання Послуг Користувачеві згідно з цим документом та у разі необхідності або корисності для моніторингу та вдосконалення Платформи, Програмного забезпечення та Послуг.

4.2.2. Право власності та пов’язані права інтелектуальної власності на дані Користувачів залишаються власністю Користувачів (або, залежно від ситуації, відповідного авторизованого користувача чи третьої сторони).

4.2.3. Компанія не несе відповідальності за дані чи за те, як Користувач використовує Послуги, і не має зобов’язань щодо цього.

4.2.4. Компанія намагається запобігти втраті даних (та їх відновленню), але не гарантує збереження жодних Даних і, відповідно, виключає будь-яку відповідальність за втрату будь-яких Даних. Якщо ми погоджуємося зберігати Ваші Дані після припинення дії угоди, ми робимо це без жодних зобов’язань.

 

5. Умови оплати

5.1. Користувач сплачує Компанії збори відповідно до обраного Цінового пакету.

5.2. Компанія може вибрати виставлення рахунку, в такому випадку повна оплата за рахунками, виставленими в будь-якому місяці, повинна бути отримана Компанією протягом 5 днів після дати відправлення рахунку (якщо не вказано інше).

5.3.  Порядок оплати послуг з використання банківських карток:         

5.3.1. Користувач може здійснювати оплату послуг з використанням банківських карт таких платіжних систем: Visa, Mastercard, Maestro. 

5.3.2. Після прив’язки банківської картки Користувач надає дозвіл на автоматичне списання коштів з його банківського рахунку, яке здійснюється щомісячно авансом, не пізніше першого числа кожного місяця, у розмірі повної абонентської плати за обраний тарифний план на наступний розрахунковий період.

5.3.3. У разі відсутності або недостатності коштів на банківському рахунку Користувача для оплати послуг, Виконавець має право тимчасово призупинити надання послуг до моменту поповнення рахунку Користувача

5.4. Компанія також залишає за собою право призупинити надання Послуг у випадку прострочення платежу.

5.5.  Здійснюючи оплату за рахунком, Замовник зобов’язаний вказати в платіжному документі номер рахунку фактури, який виданий Власником, та ідентифікує оплачувані послуги. Розрахунки у даному випадку проводяться шляхом грошового безготівкового переказу з банківського рахунку Замовника на банківський рахунок Власника. 

5.6.  Власник має право в односторонньому порядку вводити нові тарифні плани та змінювати вартість послуг існуючих тарифних планів. Про введення таких змін Власник сповіщає Замовника, опублікувавши повідомлення про це на сайті Власника або шляхом відправлення повідомлення на електронну пошту Замовника. Датою вступу в силу таких змін є дата їх публікації на сайті Власника. Оплата, що була внесена раніше для змінених тарифних планів, за новими тарифами не перераховується. 

5.7. Відмова від використання після оплати

5.7.1. У разі якщо Користувач скористається безкоштовною пробною версією Програмного забезпечення, а потім здійснить оплату за його використання, кошти, сплачені за Послуги, не підлягають поверненню у випадку, якщо Користувач надалі відмовляється від користування Програмним забезпеченням.

5.7.2. Здійснюючи оплату після періоду безкоштовного користування пробною версією, Користувач підтверджує свою згоду з умовами цієї Угоди та визнає, що сплачені кошти не будуть повернуті у разі подальшої відмови від користування Програмним забезпеченням.

5.7.3. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, завдані Користувачеві у зв’язку з його рішенням припинити використання Програмного забезпечення після здійснення оплати за Послуги.

 

6. Безпека

6.1. Компанія дотримується всіх чинних законів щодо повідомлення осіб у випадку несанкціонованого розголошення персональної інформації, а також повідомлення про інші несанкціоновані розголошення даних та інформації.

6.2. Процедура після несанкціонованого розголошення: Протягом 7 днів після виявлення будь-якого порушення зобов’язань Компанії щодо безпеки або будь-якої іншої події, яка вимагає повідомлення відповідно до застосовного законодавства, Компанія повідомить Користувача та будь-яку іншу особу, якій згідно із законом необхідно надсилати повідомлення, про порушення або іншу подію телефоном та електронною поштою.

 

7. Припинення дії

7.1. Користувач може розірвати цю Угоду з будь-якої причини, надіславши Компанії письмове повідомлення про розірвання на електронну адресу support@traveltree.app за 3 робочі дні до бажаної дати розірвання.

7.2. Компанія може припинити дію цієї угоди з негайним вступом у силу, направивши Користувачеві повідомлення про припинення, якщо Користувач не сплачує суму рахунку вчасно.

7.3. Замовник має право на підставі офіційного звернення до Власника, вимагати від власника видалити обліковий запис Замовника, включно із всіма даними.  

 

8. Відшкодування збитків

Сторони погоджуються звільняти іншу Сторону, її відповідні афілійованих осіб, працівників і дозволених правонаступників та цесіонаріїв від будь-яких збитків, претензій, шкоди, штрафів, зобов’язань, штрафних збитків, витрат, обґрунтованих юридичних зборів будь-якого роду чи розміру, які виникають через недбалість або порушення цієї Угоди стороною, що відшкодовує збитки, її відповідною афілійованою особою або правонаступниками та будь-яким цесіонарієм, що відбувається у зв’язку з цією Угодою. Цей розділ зберігає повну чинність і після припинення дії Угоди.

 

9. Обмеження відповідальності

9.1. Компанія жодним чином не несе відповідальності, що виникає через або пов’язана з цією Угодою, незалежно від того, чи йдеться про договірні, деліктні або будь-які інші теорії відповідальності, що в сукупності перевищують загальну суму зборів, сплачених Користувачем згідно з цією Угодою протягом 12 місяців, що безпосередньо передували даті події, яка стала причиною позову (ця сума розглядається як сукупна гранична і не на випадок).

9.2. За жодних обставин Компанія або її ліцензіари, постачальники чи перепродавці третіх сторін (або будь-хто з їхніх директорів, посадових осіб чи працівників) не несуть відповідальності, незалежно від того, чи ґрунтується вона на договорі, справедливості, деліктах (включно з недбалістю, порушенням статутного обов’язку чи іншими причинами) або будь-якій іншій теорії відповідальності, за будь-які прямі чи непрямі: втрату прибутку, втрату доходу, втрату даних, порушення безпеки чи конфіденційності, втрату очікуваної економії; чи за будь-які непрямі, спеціальні чи випадкові збитки будь-якого виду.

9.3. Користувач відшкодовуватиме та захищатиме Компанію, її ліцензіарів, постачальників третіх сторін (та їхніх директорів, посадових осіб і працівників) від усіх претензій, зобов’язань, збитків, втрат (включно з юридичними зборами) та витрат, що виникають через або пов’язаних з використанням Користувачем (або будь-яким його авторизованим користувачем) Послуг та/або будь-яким порушенням будь-якого положення цієї Угоди з боку Користувача.

 

10. Спори

10.1. У разі виникнення будь-якого спору Користувач і Компанія вестимуть добросовісні переговори з метою мирного врегулювання спору.

10.2. Якщо спір не можна вирішити шляхом переговорів, будь-яка сторона може ініціювати арбітраж в Україні.

10.3. Ця Угода регулюється законами України. Якщо спори за цією Угодою не можуть бути вирішені шляхом Арбітражу, вони вирішуватимуться через судове провадження в судах України, і Сторони погоджуються з юрисдикцією таких судів, приймають вручення процесуальних документів поштою та цим відмовляються від будь-яких заперечень щодо юрисдикції чи місця розгляду справи.

 

11. Інші положення

11.1. Можливість передачі прав: Жодна зі Сторін не може передавати цю Угоду або права та обов’язки за нею будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони, яка не повинна бути безпідставно отримана.

11.2. Повідомлення: Будь-яке повідомлення, яке необхідно надіслати Користувачеві, доставлятиметься рекомендованим листом, особисто або оплаченою Компанією доставкою наступного дня.

11.3. Форс-мажор: Жодна зі Сторін не несе відповідальності за будь-яке невиконання зобов’язань за цією Угодою з причин, що знаходяться поза розумним контролем такої Сторони (включно, але не обмежуючись будь-якою пандемією, пожежею, страйком, війною, актом чи розпорядженням органу державної влади та іншими форс-мажорними обставинами) протягом періоду існування такої обставини.

11.4. Модифікація: Жодні зміни до цієї Угоди не вносяться, якщо вони не зроблені у письмовій формі та не підписані обома Сторонами.

11.5. Відсікання: Якщо будь-який термін, пункт або положення цієї Угоди визнається недійсним або таким, що не підлягає виконанню компетентним судом, усі інші положення зберігають повну силу та чинність до моменту припинення дії Угоди.

11.6. Законна та обов’язкова для виконання Угода: Ця Угода є законною та обов’язковою для виконання між Сторонами, як зазначено вище. Кожна зі Сторін заявляє, що вона має повноваження укладати цю Угоду.

11.7. Повна Угода: Ця Угода становить повне взаєморозуміння Сторін, скасовує та замінює всі попередні контракти між Сторонами та призначена як остаточне вираження їхньої Угоди. Вона не може бути змінена чи доповнена, за винятком випадку, коли це зроблено у письмовій формі, підписано Сторонами та прямо посилається на цю Угоду. Ця Угода матиме перевагу над будь-якими іншими документами, які можуть суперечити цій Угоді

 

12. Реквізити компанії 

ФОП Леміщак Ярослав Сергійович
Код отримувача: 3503805273
Рахунок отримувача: UA283052990000026004030138822
Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”